Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

INNOVATIONSFONDEN

Diarienummer
AKTNR 371-2659

Beslut för Innovationsfonden 2019 period 1 är klart

Bedömningsprocess och beslut om fördelning av medel från innovationsfonden för den första perioden är nu färdig. 95 ansökningar bedömdes och 28 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2019, varav 16 fortsättningsansökningar. Årets ansökningar har som tidigare varit av hög kvalitet och konkurrensen därmed stor. Hela listan på beviljade projekt finns här bredvid. Alla sökande har fått besked per mail om beviljande av medel eller avslag.

 

Ny möjlighet söka medel ur Innovationsfonden

Har du en idé om en nyskapande produkt, tjänst eller metod som kan förbättra hälso- och sjukvårdens arbete till nytta för medarbetare och patienter?

NU pågår nästa ansökningsperiod då du kan ansöka om medel för idéutveckling ur Innovationsfonden.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel, oavsett yrke eller befattning.

 

Ansök fram till 31 januari

Den första ansökningsperioden inför 2019 ägde rum under oktober 2018 Då kom det in ansökningar från 95 sökande som nu fått besked. Den andra möjligheten att ansöka om medel sker nu och fram till och med 31 januari.

 

Så här ansöker du

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd. Det går att ansöka om nya utvecklingsprojekt, men även om fortsättningsmedel för projekt som redan tidigare fått medel.

 

Länkar, information och inspiration hittar du här.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-02-04
Diarienummer
AKTNR 371-2659

Beslut för Innovationsfonden 2019 period 1 är klart

Bedömningsprocess och beslut om fördelning av medel från innovationsfonden för den första perioden är nu färdig. 95 ansökningar bedömdes och 28 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2019, varav 16 fortsättningsansökningar. Årets ansökningar har som tidigare varit av hög kvalitet och konkurrensen därmed stor. Hela listan på beviljade projekt finns här bredvid. Alla sökande har fått besked per mail om beviljande av medel eller avslag.

 

Ny möjlighet söka medel ur Innovationsfonden

Har du en idé om en nyskapande produkt, tjänst eller metod som kan förbättra hälso- och sjukvårdens arbete till nytta för medarbetare och patienter?

NU pågår nästa ansökningsperiod då du kan ansöka om medel för idéutveckling ur Innovationsfonden.

 

Innovationsfonden består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel, oavsett yrke eller befattning.

 

Ansök fram till 31 januari

Den första ansökningsperioden inför 2019 ägde rum under oktober 2018 Då kom det in ansökningar från 95 sökande som nu fått besked. Den andra möjligheten att ansöka om medel sker nu och fram till och med 31 januari.

 

Så här ansöker du

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd. Det går att ansöka om nya utvecklingsprojekt, men även om fortsättningsmedel för projekt som redan tidigare fått medel.

 

Länkar, information och inspiration hittar du här.

 

Få stöd av en innovationsenhet

Vid flera av länets vårdgivare finns innovationsstödjande enheter med medarbetare som kan vara bollplank för idéer om utvecklingsprojekt och hjälpa till med att göra ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Mer information

För frågor om Innovationsfonden kontakta sllinnovation@sll.se.

 
2019-02-04