Hoppa till huvudinnehåll

------

SLL Innovation

Kontakt

Diarienummer
AKTNR 481-2533

SLL Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms läns landsting. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket SLL Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet SLL Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm läns landsting och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

 • DS Innovation / Danderyds Sjukhus

 • Innovationsplatsen / Karolinska Universitetssjukhuset

 • Innovationsslussen / SLSO (Stockholms Läns Landstings Sjukvårdsområde)

 • StS Innovation / Södertälje Sjukhus

 • SÖS Innovation / Södersjukhuset

 • Tiohundra / Norrtälje Sjukvårdsområde

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar i högermenyn (eller nedan om du är på en smart phone).

 


Chefsnätverket

Inom SLL Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

Fredrik Engströmer, Innovationschef, SLL FoUUI Stockholms Läns Landsting, fredrik.engstromer@sll.se

Annette Alkebo, Strateg / Projektledare, SLL FoUUI Stockholms Läns Landstingannette.alkebo@sll.se

Sven Klaesson, Verksamhetschef, (fn tf VD) Södertälje sjukhus, sven.klaesson@sll.se

Olof Hillborg, Innovationschef, Danderyds sjukhusolof.hillborg@sll.se

Helena Hvitfeldt Forsberg, Forsknings/Utvecklingschef, TioHundra,helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Gabor Révay, Ansvarig SLSO Innovationssluss, gabor.revay@sll.se

Åsa Schwieler, eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningenasa.schwieler@sll.se

Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset,nicke.svanvik@sll.se 

Stefan Vlachos, Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset,stefan.vlachos@sll.se

Torbjörn Wirf, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus, Verksamhetschef, Danderyds sjukhustorbjorn.wirf@sll.se

Susanna Lagersten, Chef Utvecklingsavdelningen, HSF, susanna.lagersten@sll.se

Andreas Hölne, Enhetschef, SLL Strategisk IT  /tf Örjan Scheller, orjan.scheller@sll.se

 

Samarbetspartners

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

 

2018-11-15
Diarienummer
AKTNR 481-2533

SLL Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms läns landsting. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket SLL Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Samordningskansliet SLL Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling inom Stockholm läns landsting och att lotsa dig rätt.  Har du en idé eller fråga så kontakta samordningskansliet Kontaktuppgifter här, eller någon av verksamheterna här nedan.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

 • DS Innovation / Danderyds Sjukhus

 • Innovationsplatsen / Karolinska Universitetssjukhuset

 • Innovationsslussen / SLSO (Stockholms Läns Landstings Sjukvårdsområde)

 • StS Innovation / Södertälje Sjukhus

 • SÖS Innovation / Södersjukhuset

 • Tiohundra / Norrtälje Sjukvårdsområde

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar i högermenyn (eller nedan om du är på en smart phone).

 


Chefsnätverket

Inom SLL Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

Fredrik Engströmer, Innovationschef, SLL FoUUI Stockholms Läns Landsting, fredrik.engstromer@sll.se

Annette Alkebo, Strateg / Projektledare, SLL FoUUI Stockholms Läns Landstingannette.alkebo@sll.se

Sven Klaesson, Verksamhetschef, (fn tf VD) Södertälje sjukhus, sven.klaesson@sll.se

Olof Hillborg, Innovationschef, Danderyds sjukhusolof.hillborg@sll.se

Helena Hvitfeldt Forsberg, Forsknings/Utvecklingschef, TioHundra,helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Gabor Révay, Ansvarig SLSO Innovationssluss, gabor.revay@sll.se

Åsa Schwieler, eHälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdförvaltningenasa.schwieler@sll.se

Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset,nicke.svanvik@sll.se 

Stefan Vlachos, Innovationschef, Karolinska Universitetssjukhuset,stefan.vlachos@sll.se

Torbjörn Wirf, Verksamhetschef, Danderyds sjukhus, Verksamhetschef, Danderyds sjukhustorbjorn.wirf@sll.se

Susanna Lagersten, Chef Utvecklingsavdelningen, HSF, susanna.lagersten@sll.se

Andreas Hölne, Enhetschef, SLL Strategisk IT  /tf Örjan Scheller, orjan.scheller@sll.se

 

Samarbetspartners

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) samordningskansli för eHälsa och IT fungerar som ett stöd för samordning av ärenden som ska lyftas i FOA styrgrupp. Kansliet samordnar även eHälsa och IT's portföljstyrning bestående av en förvaltningsportfölj och en projektportfölj.

 

2018-11-15